Marketing

Znaczenie marketingu

Znaczenie marketingu określają zasady koncepcji marketingowej:

Marketing partnerski

Aktualnie podkreśla się nowy wymiar marketingu – tzw.

Marketing społeczny

W ostatnich latach pojawiła się koncepcja marketingu społecznego.

Rodzaje strategii marki

1. strategia marki indywidualnej
+ silna pozycja w stosunku do marek konkurencji
- wysokie koszty promocji przy wprowadzaniu nowych marek
- ryzyko utraty reputacji

Ogólne zasady marketingu

Z istoty marketingu wynikają określone zasady postępowania, które ukierunkowują działalność praktyczną w tej dziedzinie, nie przesądzając jednocześnie o kształcie strategii marketingowej,

Elementy marketingu

- podsystemy informacji rynkowej (badania rynku, segmentacja rynku, odpowiedni wybór)
- podsystem dystrybucji (system sprzedaży, kanały dystrybucji)

Marketing przemysłowy

Marketing przemysłowy jest jeszcze w Polsce dziedziną mało popularną, w większości publikacji dotyczących marketingu akcentuje się sfery i formy działania dotyczące bardziej rynku dóbr i us

Marketing i jego rola w przedsiębiorstwie

Istota koncepcji marketingowej. Bariera popytu i rosnąca konkurencja wymuszają ciągłe zabiegania o nabywców. Żaden produkt nie ma zapewnionej sprzedaży. Na rynku toczy się gra o nabywców.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com