Definicje

PRAKSEOLOGIA

Ogólna teoria sprawnego (tj. racjonalnego i skutecznego) działania, dziedzina badań nauk. dotycząca metod wszelkiego celowego działania ludzi

ROZKAZYWANIE

W pol. prawie woj. – polecenie określonego działania lub zaniechania działania wydane służbowo żołnierzowi prze przełożonego

DOWODZENIE

Jest szczególnym rodzajem kierowania ze względu na strukturę organizacyjną sił zbrojnych i specyfikę realizowanych przez nie zadań, zwłaszcza w warunkach działań wojennych.

STEROWANIE

Oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu (lub stanu) danego procesu

KIEROWANIE

To powodowanie, aby ktoś lub coś zachowywało się zgodnie z wolą kierującego.

ZARZĄDZANIE

W prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com