Definicje

Metoda samofinansowania

Polega na pokrywaniu wydatków z własnych dochodów. W przedsiębiorstwie są to głównie zysk i amortyzacja ewentualnie emisja akcji, dochody z kapitału (m.in.

Koszty błędów prognozowania

Koszt towarzyszący temu, że wartość określonej zmiennej nie została dokładnie przewidziana. W pewnych okolicznościach k.b.p może być znaczny.

Koszty zarządu

To koszty pośrednie związane z utrzymaniem komórek organizacyjnych i stanowisk pracy zaliczanych do administracji ogólnej, w tym także koszty utrzymania straży przemysłowej i utrzymania terenu.

Koszty pośrednie

W przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym.

Koszty operacyjne

Koszty generowane przez działalność firmy, lecz nie związane bezpośrednio z wytworzeniem jej produktów.

Koszty działalności produkcyjnej

To koszty, które występują w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną .

Koszty finansowe

Są to poniesione koszty operacji finansowych.

Koszt bezpośrednie

To koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com