Definicje

Rachunek kosztów

Jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji.

Próg rentowności

Poziom obrotów, przy którym firma nie przynosi ani strat, ani zysków. Przychód ze sprzedaży jest równy sumie kosztów.
_____________koszty stałe_____________

Preliminarz kosztów

Za jego pomocą są kontrolowane koszty pośrednie ośrodków odpowiedzialności.

Płynność finansowa

Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyb

Oszczędność

Dochód nie wydany na konsumpcję, przeznaczony na tezauryzację (odłożenie i zamrożenie środków), lokaty, pożyczki lub inwestycje; we współczesnych systemach gosp. rynkowej o.

Opłata skarbowa

Obowiązkowa opłata na rzecz państwa związana z czynnościami urzędowymi organów państwowych, uiszczana z reguły przy pomocy znaczków skarbowych; wysokość o.s.

Metoda dotacyjna (budżetowa)

Występuje w odniesieniu do jednostek gospodarczych pokrywających swe wydatki stale lub okresowo, w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa lub z niezrealizowanych zobowiązań wobec n

Metoda kredytowa

Polega na czasowym, z reguły odpłatnym korzystaniu ze środków pieniężnych będących własnością innych podmiotów gospodarczych: kredytów (bankowych lub handlowych) pożyczek, środków z em

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com