Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

Jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju. Jest to również skuteczna technologia komunikacji strategii przedsiębiorstwa wśród pracowników, ukierunkowująca ich na te działania przedsiębiorstwa, które determinować będą jego sukces i pozycję rynkową w przyszłości.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com