Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik ten wyznacza rentowność sprzedaży odniesiony do poszczególnych asortymentów sprzedaży - pozwala ustalić optymalny jej skład.
__zysk netto__
sprzedaż netto

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com