Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału odzwierciedla efektywność wykorzystania kapitału właścicieli przedsiębiorstwa.
__zysk netto__
kapitał własny

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com