Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego odzwierciedla efektywność wykorzystania kapitału własnego i obcego.
___zysk netto__
kapitał całkowity

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com