Wskaźnik płynności bieżący

Wartość wskaźnika pozwala ocenić w jakim stopniu środki obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Wielkość wskaźnika powinna się mieścić w granicach 1,2 - 2,0 wówczas przedsiębiorstwo zachowa równowagę finansową. Zbyt niski poziom może doprowadzić do niewypłacalności, a zbyt wysoki oznacza nadmierne zamrożenie środków obrotowych w aktywach, co zmniejsza zdolność do generacji zysków.
(majątek obrotowy) zapasy + należności + środki pieniężne + krótkoterminowe środki pieniężne
zobowiązania bieżące

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com