Wskaźnik obrotu należnościami

Wykazuje ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swych należności. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsze gospodarowanie środkami pieniężnymi.
_______sprzedaż netto_____
przeciętny poziom należności

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com