Definicje

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

Jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów

Wydatek

Oznacza każdy rozchód środków pieniężnych, z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem różnych z

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik ten wyznacza rentowność sprzedaży odniesiony do poszczególnych asortymentów sprzedaży - pozwala ustalić optymalny jej skład.
__zysk netto__
sprzedaż netto

Wskaźnik obrotu należnościami

Wykazuje ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swych należności. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsze gospodarowanie środkami pieniężnymi.
_______sprzedaż netto_____

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału odzwierciedla efektywność wykorzystania kapitału właścicieli przedsiębiorstwa.
__zysk netto__
kapitał własny

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego odzwierciedla efektywność wykorzystania kapitału własnego i obcego.
___zysk netto__
kapitał całkowity

Wskaźnik płynności bieżący

Wartość wskaźnika pozwala ocenić w jakim stopniu środki obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące.

Wskaźniki niefinansowe

Do wyliczania wskaźników niefinansowych stosuje się ramy przekraczające cztery aspekty działalności firmy: produkt, rynek, pracownik i klient:

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com