Decydowanie

Przeszkody podejmowania decyzji

1. Odprężone unikanie
Gdy konsekwencje braku działania są nikłe wtedy kierownik postanawia, że nie będzie działa ani decydował.
2. Odprężona

Jakie są podstawowe ograniczenia racjonalności decyzji?

Podstawowe ograniczenia racjonalności decyzji:
1. Duży stopień złożoności i kompleksowości zadań oraz warunków ich realizacji

Jakie są główne kryteria podziału decyzji i jakie mają znaczenie

1. Ze względu na rodzaj problemów:
- operacyjne
- taktyczne
- strategiczne
2. Ze względu na źródło powstania
- pracownik
- kierownictwo
- jednostki nadrzędne

Jakie sa tradycyjne i nowoczesne techniki podejmowania decyzji i które z tych technik są najbardziej użyteczne w praktyce?

Decyzje programowane – rutynowe powtarzalne, gdzie organizacja opracowuje określone procesy ich rozwiązania.

Techniki tradycyjne techniki nowoczesne

Jaka jest procedura postępowania przy rozwiązywaniu ważniejszych problemów decyzyjnych i jakie są ważniejsze reguły decydowani

Procedura postępowania przy rozwiązywaniu ważniejszych problemów decyzyjnych
1. Rozpoznanie i opisanie problemu wymagającego rozpoznania ( zasięg, problem, sfera działania itp.).

Jakie są warunki racjonalnego decydowania i jaka powinna być procedura myślenia w przygotowaniu decyzji?

Na warunki racjonalnego decydowania składają się:
- istota i złożoność problemu
- wiedza i umiejętność decydenta
- kompleksowość i wiarygodność posiadanych informacji

Na czy polega istota decydowania i jaka jest różnica między procesem podejmowania decyzji.

Istota decydowania polega na tym, że meneger mając świadomość wyboru działania, powinien postanowić, co i dlaczego wybiera, i jakie mogą być tego przewidywane skutki.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com