Rodzaje decyzji

1. Najbardziej ogólny podział decyzji, to podział na:
· decyzje kierownicze – związane z realizacją funkcji kierowniczych, dotyczące działania innych ludzi, podejmowane w ramach przyznanych uprawnień, treść tych decyzji związana jest z:
- wyznaczaniem celów działania organizacji (dec.w zakresie funkcji planowania)
- wyborem sposobów realizacji celów oraz tworzenia struktur organizacyjnych (dec.w zakresie funkcji organizowania)
- wyborem sposobów skłaniania uczestników organizacji do działania (dec.związane z funkcją motywowania)
- wyborem sposobów kontroli realizacji przyjętych celów i wykorzystaniem wyników kontroli (dec.związane z funkcją kontroli).
· decyzje niekierownicze – to decyzje, które nie spełniają powyższych warunków. Decyzje niekierownicze mogą być również podejmowane przez kierownika.

2. Ze względu na kryterium wagi, zasięgu i horyzontu czasowego możemy wyróżnić decyzje:
· Strategiczne – określenie celów organizacji, skomplikowane, długi horyzont czasowy, duży stopień ryzyka,
· Taktyczne – krótszy horyzont czasowy, dot. problemów wynikających z decyzji strategicznych,
· Operacyjne – bieżące problemy.

Marketing: