Na czym polega niepewność w działaniu menegera?

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jest bardzo trudne, możliwości przewidywania są mniejsze bądź zupełnie znikome. Niepewność przedsięwzięć nie równa się ryzyku. Wywołana jest brakiem informacji i nie może być określona w kategoriach wartościowych. W warunkach niepewności nie zna się prawdopodobieństwa wystąpienia wyniku. Wyboru dokonuje się na podstawie intuicji i jest to decyzja niepewna, nie istnieje alternatywa.

Tolerancja niepewności

Każda niepewność może być odczuwana subiektywnie, co wiąże się ze zjawiskiem tzw. Tolerancji niepewności, która jest zależna od człowieka (brak pewności siebie, nieśmiałość, obawa przed ryzykiem), jego osobowości, od stopnia otwartości przedsiębiorstwa na zmiany, tradycji kulturowej narodu.
Należy dążyć do osiągnięcia wysokiego stopnia tolerancji niepewności, co daje poszerzenie zakresu samodzielnego decydowania, rozwija twórczość, redukuje obawy i opory.
Niski poziom tolerancji niepewności osłabia aktywność, hamuje odwagę i inicjatywę, formalizuje metody racy, rozbudza potrzeby sukcesu.

Marketing: