Metody finansowania

Sposoby i źródła pozyskiwania przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych niezbędnych do realizacji celów i zadań lub działalności gospodarczej, do których zostały powołane. Najczęściej wyróżnia się trzy metody finansowania: samofinansowanie, finansowanie kredytowe i dotacyjne.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com