Jaki powinien być stosunek menegera do ryzyka?

Stosunek menegera do ryzyka powinien być racjonalny, a nie awersyjny, gdyż niechęć do ryzyka powoduje utratę szans, marnotrawstwo zasobów, skłonność do unikania wszelkich niepowodzeń, rozwija działalność asekuracyjną w celu zabezpieczenia się przed stratą.

Cechy osobowości:
1. Poczucie sprawstwa – poczucie odpowiedzialności
- gdy menagerowi zależy na osiągnięciu celu
- gdy działanie zależy od niego samego
- gdy to co robi jest dla niego ważne
2. Poczucie skuteczności działania
- gdy jest się przekonanym o swoich możliwościach i potrzeby potwierdzania ich
- przepisywanie sobie skutków własnego działania
3. Poczucie odpowiedzialności
- poczucie odpowiedzialności za słowa, czyny, za innych
mobilizuje to do przeprowadzania rzetelnych analiz, poszerza wiedzę

4. Poczucie pewności sukcesu
- przeświadczenie o osiągnięciu sukcesu
- oczekiwanie na sukces,
co zwiększa wytrwałość w pracy oraz skuteczność wykonania powziętej decyzji.
5. Poczucie wsparcia środowiska
- liczenie się ze zdaniem innych i słuchanie rad
co utwierdza w skuteczności obranego celu
- zgodna współpraca z innymi

Możliwości działania ułatwiające pokonywanie awersji do ryzyka:
- doskonalenie metod zarządzania
- ulepszenie technik zapobiegających wykrywanie nietrafnych decyzji
- kompetencje menegera
- pozbycie się strachu
- rzetelna wiedza i kwalifikacje

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com