Co to jest narastające dostosowanie w pracy menegera?

Narastające dostosowywanie jest to wybór możliwości mało różniącej się od dotychczasowych zasad postępowania. Nie rozważa się nowych pomysłów
Przeciwdziałać należy poprzez
- unikanie błędów w procesie decyzyjnym,
- poznanie struktury błędów częstych i groźnych,
- przeprowadzenie ścisłej analizy wszystkich elementów decyzji
- unikanie decyzji pochopnych
- uważne rozważanie spraw które ma się rozstrzygnąć,
- kierowanie się zasadą mądrości,
- dostęp do nowoczesnej wiedzy i informacji,
- wzbogacenie życia intelektualnego

Marketing: