Decydowanie

Metody finansowania

Sposoby i źródła pozyskiwania przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych niezbędnych do realizacji celów i zadań lub działalności gospodarczej, do których zostały powołane.

Proces podejmowania decyzji składa się z kilku etapów. Są to...

ü Identyfikacja problemu (np. konflikt w grupie, który obniża efektywność zespołowych działań grupy );

Etapy podejmowania decyzji

1. Pierwszy etap podejmowania decyzji ma charakter problemu, który powstaje zawsze, gdy istnieją różne możliwości rozwiązania pewnego zagadnienia, mogące przy tym dać różne wyniki.

Rodzaje decyzji

1. Najbardziej ogólny podział decyzji, to podział na:

Pojęcie decyzji

Działalność człowieka w codziennym życiu polega na ciągłym dokonywaniu wyborów w sposób mniej lub bardziej uświadomiony.
Zgodnie z teorią George P. Hubera możemy:

Co to jest narastające dostosowanie w pracy menegera?

Narastające dostosowywanie jest to wybór możliwości mało różniącej się od dotychczasowych zasad postępowania. Nie rozważa się nowych pomysłów
Przeciwdziałać należy poprzez

Jaki powinien być stosunek menegera do ryzyka?

Stosunek menegera do ryzyka powinien być racjonalny, a nie awersyjny, gdyż niechęć do ryzyka powoduje utratę szans, marnotrawstwo zasobów, skłonność do unikania wszelkich niepowodzeń, rozwij

Na czym polega niepewność w działaniu menegera?

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jest bardzo trudne, możliwości przewidywania są mniejsze bądź zupełnie znikome. Niepewność przedsięwzięć nie równa się ryzyku.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com