Benchmarking

Efekty benchmarkingu

Stworzyć po analizie prównawczej nową krzywą wartości na rzecz klienta

Istota benchmarkingu

Porównywanie się z najlepszymi, najczęściej z liderem w branży, swoim „alter ego” (lepszym „ja”),

Benchmarking strategiczny

Benchmarking strategiczny jest jak dotąd niezbyt obszernie opisany w literaturze. Co więcej, część autorów nawet go nie wymienia w swoich klasyfikacjach .

Benchmarking wyników

Jest to najprostszy rodzaj benchmarkingu.

Benchmarking funkcjonalny

Ten rodzaj benchmarkingu sprowadza się do konfrontowania własnych wyrobów, usług czy procesów wykonywania zadań z ich odpowiednikami w najlepszych przedsiębiorstwach bez względu na charakter p

Rodzaje benchmarkingu

W ciągu ponad dziesięciu lat od pojawienia się terminu benchmarking w literaturze z zakresu organizacji i zarządzania, termin ten nabrał wielu znaczeń, bowiem w wyniku ewolucji pojawiło się w

Etymologia i definicje benchmarkingu

Według Z. Martyniaka [24] pojęcie benchmarking wywodzi się z topografii, gdzie oznacza wartości orientacyjne (kierunkowe), które w zasadzie należałoby utożsamić z wzorcami.

Geneza benchmarkingu

Szukając korzeni benchmarkingu należałoby cofnąć się głęboko w historię ludzkości. Benchmarking jest metodą, która bazuje na dokonywaniu porównań.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com